• Thông dụng

  Động từ.

  To part with, to leave
  ra đi biệt xóm biệt làng
  he went off, parting with hamlet and village
  (dùng phụ sau động từ) To leave behind no traces at all
  đi biệt một năm không thư về
  he has been gone a year without leaving behind any traces at all and without writing home
  từ dạo ấy anh ta biệt tin
  since then, he has not been heard from
  giấu biệt đi
  to hide something clean away
  gửi thư thư biệt gửi lời lời bay
  letters remain unanswered, oral messages fly off without response

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X