• Thông dụng

  Hammer and axe; heavy punishment, heavy criticism...
  búa rìu của luận
  the hammer and axe of public opinion, the heavy fire of public opinion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X