• Thông dụng

  White
  ngựa bạch
  an all-white horse
  hoa hồng bạch
  a white rose
  bạch diện thư sinh
  a new pupil
  With a thud, thuddingly
  ngã đánh bạch một cái
  to fall with a thud
  (dùng để nói với nhà sư)Oh, venerable bonze

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X