• Thông dụng

  Danh từ

  Intention
  bản tâm không muốn làm hại ai
  to have no intention to harm anyone, to mean no harm to anyone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X