• Thông dụng

  Số từ

  Seven, seventh
  bảy chiếc
  seven units
  bảy chín
  seventy-nine
  hai trăm lẻ bảy
  two hundred and seven
  một nghìn bảy
  one thousand seven hundred
  hạng bảy
  seventh grade, seventh class
  dao bảy
  a foot-long jungle knife
  nồi bảy
  a 7-ration rice pot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X