• Thông dụng

  Danh từ

  A (unit of)
  chiếc đũa
  a chopstick
  chiếc giày
  a shoe
  chiếc nón
  a hat
  chiếc đồng hồ
  a watch
  chiếc máy bay
  a plane
  chiếc
  a leaf

  Tính từ

  Single
  chăn đơn gối chiếc
  Companionless blanket and single pillow, grass widowhood, widowhood

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  piece

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X