• Thông dụng

  Unconscious, insensible
  bị thương nặng nằm bất tỉnh
  seriously wounded, he lay unconscious
  nghe tin đau xót ngã lăn ra bất tỉnh
  on hearing the painful news, she fell down unconscious; on hearing the painful news, she fainted

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  unconscious

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X