• Thông dụng

  Tính từ

  Tender, immature, green
  cua bấy
  a shedder
  Meltingly soft, pulpy
  quả chuối chín bấy
  a meltingly ripe banana
  nát bấy
  crushed to pulp
  bấy như tương
  pulpy like soya paste

  Danh từ

  So much
  bao nhiêu cay đắng, bấy niềm tin
  so much bitterness, so much faith
  Then
  từ bấy đến nay
  from then up to now

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X