• Thông dụng

  Động từ

  To argue
  đã làm sai người ta chỉ bảo cho còn cãi
  after being shown what was wrong with his behaviour, he still argued
  cãi nhau suốt buổi sáng chưa ngã ngũ
  they argued inconclusively the whole morning
  To defend, to act as advocate for
  luật cố cãi cho trắng án
  the lawyer did his best to defend his client and clear him of all charges
  cãi chày cãi cối
  to reason in a circle, to persist in advancing chicaneries

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X