• Thông dụng

  Tính từ

  Supercilious, haughty
  con người bắc bậc kiêu kỳ
  a supercilious and proud person

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X