• Thông dụng

  Danh từ

  North
  đi về hướng bắc
  to go north
  nhà xây hướng bắc
  the house faces north

  Động từ

  To lay, to stand, to set
  bắc đường xe lửa xuyên qua tỉnh
  to lay a railway track across the province
  bắc ghế treo bức tranh
  to stand a chair and hang a picture
  bắc khẩu súng để bắn
  to set a gun into position
  bắc nồi lên bếp
  to put a pot on the fire
  To span
  cầu tre bắc qua suối
  a bamboo bridge spans the stream
  To sow (seeds)
  bắc một trăm cân lúa giống
  to sow a hundred kilograms of seeds

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X