• Thông dụng

  Danh từ

  North pole
  khí hậu miền Bắc cực
  the North pole climate
  sao Bắc cực
  the pole-star

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  arctic
  boreal
  north pole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X