• Thông dụng

  Động từ

  To ape, to imitate servilely
  trẻ con hay bắt chước người lớn
  children are in the habit of aping the grown-ups

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  imitate
  imitation
  simulate
  simulation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X