• Thông dụng

  Danh từ

  Dodge, trick, resort
  dùng đủ mọi chước vẫn không xong
  it was not done for all the tricks resorted to

  Động từ

  To exempt, to dispense with, to excuse
  chước bớt giỗ Tết
  to dispense with the observance of some death anniversaries and festivals
  tôi bận không đến được xin chước cho
  I'll be too busy and won't be able to come, please excuse me

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X