• Thông dụng

  Even and flat
  địa hình bằng phẳng
  an even and flat terrain
  con đường bằng phẳng
  a smooth and flat road

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X