• Thông dụng

  Động từ

  To hold (in one's arms)
  bế em cho mẹ đi làm
  to hold one's baby brother (sister) for mother to go to work
  đòi mẹ bế
  to want one's mother to hold one in her arms

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X