• Thông dụng

  Động từ

  To close, to end, to wind up (nói về hội nghị, khoá họp...)
  đại hội đã bế mạc
  the conference has ended
  lễ bế mạc
  a closing ceremony
  diễn văn bế mạc
  a closing speech

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X