• Thông dụng

  Danh từ

  Area, surface
  bề mặt hình chữ nhựt
  a rectangle's surface
  bề mặt trái đất
  the area of the earth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X