• Thông dụng

  Động từ

  To surge up, to emerge
  chiếc phao bềnh lên
  the buoy surged up
  thuyền bị những con sóng lớn nuốt mất tăm đột nhiên lại bềnh lên cưỡi sóng
  the boat was swallowed clean by big waves, then emerged suddenly and rode the surf

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X