• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  interpreter
  bộ diễn dịch dòng lệnh
  command line interpreter
  bộ diễn dịch lệnh
  command interpreter
  bộ diễn dịch thẻ
  card interpreter
  bộ diễn dịch truyền
  transfer interpreter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X