• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cache memory
  Khối quản bộ nhớ truy cập nhanh [[[Motorola]]]
  Cache/Memory Management Unit [Motorola] (CMMU)
  cache storage
  FAM (fast access memory)
  fast access memory
  fast-access memory (FAM)
  memory cache
  rapid access memory
  rapid-access storage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X