• Thông dụng

  Danh từ.
  hát bội
  hát bội

  Động từ

  To break, to act counter to
  bội lời cam kết
  to break one's pledge

  Tính từ

  Multifold, greater
  mùa màng tốt bội
  the crops are much greater than usual
  thu bội lên được sáu tấn
  the multifold yield ran to six tons
  Danh từ
  Multiple

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X