• Thông dụng

  Động từ
  to sing

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sing
  splash

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bead
  bean

  Giải thích VN: Một chi tiết nhỏ dạng lồi dùng để giảm tốc độ dòng chảy của một chất lỏng trong [[ống. ]]

  Giải thích EN: A small protruding device used to slow the flow of a liquid from a pipe or a well.

  corn
  corpuscle
  corpuscular
  grain
  granular
  kernel
  nut
  particle
  pellet
  seed
  shot
  small shot

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  berry
  coarse
  grain
  grained
  particles
  pip
  putamen
  seed
  stone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X