• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  purpura
  ban xuất huyết côn trùng đốt
  purpura pulicosa
  ban xuất huyết dị ứng
  allergic purpura
  ban xuất huyết giảm tiểu cầu
  thrombocytopenic purpura
  ban xuất huyết Scholein - Henoch
  Schonlein-Henoch purpura

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X