• Thông dụng

  Danh từ
  blood

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blood
  canh huyết thanh
  blood serum broth
  hồng huyết cầu
  red blood cell
  huyết áp
  blood pressure
  huyết thanh
  blood serum
  huyết tương
  blood plasma
  máy đo huyết áp
  blood pressure meter
  thử nghiệm cholesterol huyết
  blood cholesterol test
  đường huyết
  blood sugar

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  blood
  bột huyết
  blood meal
  bột huyết
  blood tank
  bột huyết
  dried blood
  huyết thanh
  blood serum
  huyết đã tách fibrin
  defibrinated blood
  huyết đông
  coagulated blood
  protein huyết thanh
  blood serum protein
  thùng chứa huyết
  blood barrel
  thùng chứa huyết
  blood receiver
  vòng huyết (trứng)
  blood ring
  đốm huyết (trứng hỏng)
  blood spot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X