• Thông dụng

  Danh từ

  State
  bang Oklahoma
  the state of Oklahoma
  Hoa Kỳ bao nhiêu bang
  how many states are there in the United States of America?
  Chinese nationals community, Chinese colony
  bang Phúc Kiến
  the community of Chinese nationals from Fukien, the Fukien Chinese colony

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X