• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  peripteral

  Giải thích VN: Được bao bởi hàng cột [[đơn. ]]

  Giải thích EN: Surrounded by a single row of columns.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X