• Thông dụng

  Từ nối

  Because, for, by
  Núi cao bởi đất bồi
  the mountain is high because of layers of earth deposits
  bị trói buộc bởi tập quán
  bound by old customs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X