• Thông dụng

  Danh từ

  Envelope
  bao thơ keo
  adhesive envelope
  bao thơ gửi máy bay
  airmail envelope

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X