• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bable
  pretressing tendon
  tendon
  cáp ứng suất trước cường độ cao
  high tensile steel tendon
  lực căng trong cáp ứng suất trước
  prestressing force in the tendon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X