• Thông dụng

  Động từ

  To consider carefully, to weigh the pros and cons of
  cân nhắc từng câu từng chữ
  to consider carefully each sentence, each word
  cân nhắc lợi hại
  to weigh the pros and cons

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  consider
  perpend

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X