• Thông dụng

  Động từ.

  To lift; to raise; to displace.
  cân nhắc
  to weigh

  Động từ.

  To recall; to remind.
  nhắc ai đến nhiệm vụ của mình
  to recall someone to his duty.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X