• Thông dụng

  Parallel sentences
  làm câu đối Tết
  to compose parallel sentences for Tet
  ra câu đối
  to compose the first sentence (for another to write the second)
  Pair of wood panels (on which are inscribed parallel sentences)
  câu đối sơn son thếp vàng
  a pair of vermillion lacquered and gilded wood panels

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X