• Thông dụng

  Danh từ
  ochre
  vermilion, Chinese vermilion
  lipstick
  Tính từ
  young

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ochre

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sol

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coat
  coating
  colouring
  deposit
  dope
  dye
  enamel
  encasement
  lac
  lacker
  lacquer
  lacquer deposit
  painting
  paintwork
  spraying screen
  varnish

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  enamel
  varnish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X