• Thông dụng

  Danh từ

  Story, tale, talk
  nghe một câu chuyện thương tâm
  to hear a heart-rending tale
  cắt ngang câu chuyện
  to cut in a talk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X