• Thông dụng

  Danh từ

  Long-handled sickle
  dùng câu liêm chữa cháy
  to use long-handled sickles in a fire-extinguishing operation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X