• Thông dụng

  I'm afraid
  bây giờ mới đi thì khi hơi muộn
  to leave only now, is I'm afraid a bit late
  Sometimes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X