• Thông dụng

  To be with child, to be in the family way, to be pregnant
  chị ấy thai được năm tháng
  she has been with child five months, she is six months gone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X