• Thông dụng

  Danh từ

  Country, region
  toàn cõi Việt Nam
  the whole Vietnam country
  World
  cõi trần
  this world
  cõi âm
  the nether world
  cõi mộng
  the world of dreams, the dream-land
  cõi lòng
  the depth of the heart

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X