• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  base (of a topological space)
  sở của một không gian tôpô tại điểm x
  base (ofa topological space at a point x)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X