• Thông dụng

  Động từ

  to sense; to feel; to experience
  Cảm thấysự nguy hiểm / thù hằn
  To sense danger/hostility
  Ông ta cảm thấy mình càng về già càng yếu
  He feels himself growing weaker with age
  Cảm thấy buồn ngủ
  To feel sleepy/drowsy
  Cảm thấy trong người khác lạ
  To feel strange
  Tôi cảm thấy có ai thở vào gáy mình
  I felt a breath on my neck

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X