• Thông dụng

  Danh từ
  Chela, claw, nipper, pincers
  Shaft

  Phó từ

  (dùng trước động từ, tính từ) All the more, all the ...-er
  gió lửa càng bốc to
  a wind rose, so the fire mounted all the higher
  Chúng ta vui sướng hôm nay Càng nên nhớ lại những ngày gian lao
  as we are happy today, we all the more have to remember the hard days of the past
  The more...; the..-er the..-er
  bản nhạc càng nghe càng thấy hay
  the more we listen to that musical composition, the better we find it
  khó khăn càng nhiều quyết tâm phải càng cao
  the more difficulties there are, the stiffer our determination
  càng ngày càng
  more...and more...; ...-er and..-er; ever more, ever...-er
  trời càng ngày càng lạnh
  it is getting colder and colder
  càng ngày tình bạn giữa họ càng gắn
  their friendship grows ever deeper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X