• Thông dụng

  Danh từ

  Party local hierarchy
  các cấp bộ đảng từ khu đến tỉnh huyện
  the party local hierarchy from zone to province and district levels

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X