• Thông dụng

  Động từ

  To give first aid
  cấp cứu người bị nạn
  to give first aid to casualties
  trạm cấp cứu
  a first-aid station
  xe cấp cứu
  a first-aid car, an ambulance
  trường hợp cấp cứu
  an emergency

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  first aid

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  salvage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X