• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  box-girder bridge

  Giải thích VN: Một cái cầu kiên cố được xây dựng lên từ nhiều dầm hình [[hộp. ]]

  Giải thích EN: A permanent bridge constructed from box section girders.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X