• Thông dụng

  Động từ

  To make clear, to explain, to interpret
  cắt nghĩa từ khó
  to explain a difficult word
  cắt nghĩa một hiện tượng lịch sử
  to interpret a historical phenomenon

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  interpretation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X