• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  branch sewer

  Giải thích VN: Cống đưa nước thải từ nhiều cống tươg đối nhỏ đến một cống chính lớn [[hơn. ]]

  Giải thích EN: A sewer that carries discharge to a larger sewer main from a relativly smaller collection area.

  sewer connection
  cống nhánh nối với nhà
  house sewer connection

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X