• Thông dụng

  Tính từ

  Revengeful and bent on recoup one's losses (like a bad loser)
  con bạc cay
  a bad loser gambler
  càng thua càng cay
  the more he lost, the worse loser he became

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X