• Thông dụng

  Casting and other fishing-nets; fishing trade
  con nhà chài lưới
  children of a fishermen's family
  nghề chài lưới
  the fishing trade, fishing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X