• Thông dụng

  Động từ.

  To fasten, to bind, to tie securely
  chằng gói hàng sau xe đạp
  to fasten a parcel behind one's bicycle (on one's bicycle carrier)
  buộc cũng được không cần phải chằng kỹ
  just tie it cursorily, no need to fasten it
  chằng đụp
  patched many times over, mended with overlapping patches
  To pinch, to use without permission
  chằng cái bút của bạn
  to pinch one's friend's pen
  tiêu chằng
  to spend (someone's money) without his permission
  nhận chằng
  to claim (something) not one's own
  ăn chằng vay bữa
  to eat food not one's own; to borrow money for each meal, to live by one's wits

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X